De 5 natuurgerichte principes

Werkwijze

In mijn praktijk wordt gewerkt volgens de vijf natuurgerichte principes. Deze principes komen voort uit een aantal natuurlijke wetmatigheden. Om gezond te zijn en te blijven dienen elk van deze principes in evenwicht te zijn, ook in hun onderlinge samenhang. De vijf principes zijn niet slechts los van elkaar te zien, maar zijn ook onderling afhankelijk van elkaar. Ze zijn als een vlechtwerk en beïnvloeden elkaar. Een voorbeeld is dat wanneer iemand niet voldoende goede voeding tot zich neemt de energiehuishouding niet optimaal zal zijn. Wanneer iemand piekert zal dit het lichaam ook energie kosten. Er dient dus naar alle vijf de principes en hun onderlinge samenhang te worden gekeken. 

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij iedere behandeling. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven. Door te werken aan energieblokkades door middel van massages zoals reflex zone therapie of buikmassages wordt het lichaam weer in balans gebracht zodat het lichaam zelf kan beginnen met het herstelproces.

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van het lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Een goed voorbeeld hiervan is de ‘darm-brein as’ waar de darmen in verbinding staan met de hersenen via de nerves vagus zenuw. Zeker bij PDS klachten die vaak voorkomen in mij praktijk is het kalmeren van de nervous vagus een belangrijk onderdeel. 

Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van het lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De  prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam wordt doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

In het dagelijkse leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen. Een detox of vasten periode gecombineerd met drainage supplementen en darmspoelingen zijn hiervoor uitermate geschikt.

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn.  Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden. In een consult kijken we samen welke voeding bij jouw past, maar ook onderzoeken naar voedsel intoleranties kunnen veel toevoegen aan voeding gemaakt op maat voor jou.

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maag- en darmklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk-en gedragsproblemen of een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomst in balans te blijven. De darmen houden veel emoties vast. Tijdens mijn darmbehandelingen wordt hier veel aandacht aan besteed.